Servet-i Fünun Hareketi İçinde Tevfik Fikret (Doç. Dr. İsmail Parlatır)

Kısa Bir Sinema Felsefesi Tarihçesi (Dr. Elif Nuyan)

Bir Töre Oyunu: Besa Yahut Ahde Vefa (Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu)

Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Geleneğin İzleri (Doç. Dr. Muhsin Macit)