Pazar, Kasım 27, 2022

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması (Son Katılım Tarihi: 15 Ekim 2021)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği ve 32 insan hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında Türk Medeni Yasası’na göre kurulmuş, hükümet dışı bağımsız bir kuruluştur. Statüsü 30 Aralık 1990 tarihli ve 20741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.

TİHV, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından imzalanmış olsun ya da olmasın bütün uluslararası sözleşmeler ışığında yürütmektedir. Genel Merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van ve Cizre’de temsilcilikleri bulunmaktadır.

TİHV’in nihai hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak ülkemizde ve dünyada başta işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları olmak üzere her türlü ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin son bulmasıdır. Böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmadığı bir ülke ve dünyaya ulaşmaktır.

TİHV’in misyonu yukarıda sözü edilen nihai hedefe ulaşmak için yaşamın her alanında mücadele yürütmek, insan haklarına duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek, işkence gören kişilerin yaşadıkları travma ile başedebilmelerine ve fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik haline ulaşabilmelerine yardımcı olmaktır. Başka bir ifadeyle, maruz kaldıkları ağır hak ihlalleri nedeniyle insan olarak sahip oldukları onur ve değeri ayaklar altına alınan kişi ve topluluklardan “toplumsal özür dileme” ortamı oluşturmaktır.

TİHV, diğer çalışmalarının yanı sıra işkenceyi ve diğer insan hakları ihlallerini önlemek, insan haklarına duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirici ve eğitici çalışmalar da yürütmektedir. Bu kapsamda İzmir’de 11 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Haftası (10-17 Aralık) vesilesiyle insan hakları temalı “belgesel film günleri” gerçekleştirmektedir. Çünkü insan hakları savunuculuğu ile belgesel sinemacılık birbiriyle çok yakından ilişkili iki alandır. Her ikisinde de dikkatler toplumsal gerçekliğe yani hakikate yöneltilmektedir. Bilindiği gibi insan hakları ihlallerini önlemenin en temel ve etkin yolu, ihlalleri görünür kılmak, hakikati açığa çıkarmaktır. İnsan hakları temalı belgesel film yapan sinemacılar da eserleri ile ihlalleri görünür hale getirmektedirler. Böylelikle bir yandan ihlalleri önlemenin diğer yandan onların sebep olduğu mağduriyetleri onarmanın/gidermenin, en nihayetinde bir daha asla tekrarlanmamaları için cezasızlıkla mücadelenin, dolayısıyla da adaleti tesis etmenin imkânları yakalanmaktadır.

Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlardan öne çıkan biri ya da birkaçı o yıl için ‘İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını oluşturmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan “12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin teması “örgütlenme özgürlüğü” olacaktır.

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri ile izleyicilerde insan haklarına dair oluşturmayı amaçladığımız duyarlılık ve saygının grafik/tasarım sanatı aracılığı ile daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi bu yarışmanın ana hedefi olmaktadır.

Yarışma Amacı

TİHV 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için “örgütlenme özgürlüğü” temalı afiş elde etmek.

Yarışma Koşulları

 • Bu şartnamede “Yarışmacı” olarak kullanılan kelime; “Grafik Tasarımcı” olarak anlamlandırılabilir.
 • Yarışma 18 yaşından büyük tüm grafik tasarımcılara açıktır.
 • Yarışmaya katılım için yarışmacılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Her yarışmacı en fazla 5 tasarım/eser ile yarışmaya katılabilir. Aynı zamanda birden fazla yarışmacı ortak çalışmayla da katılabilir.
 • Tüm yarışmacılar, katılım koşullarını ayrıntılı olarak belirten yarışma şartnamesini okuyup anlayarak ve doldurmakla yükümlü oldukları katılım formunu onaylayarak şartname hükümlerini, seçici kurul (jüri) kararlarını peşinen kabul etmiş ve yarışmaya katıldığı tasarımların kendine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Onaylanmış katılım formu ile birlikte TİHV’e çevrimiçi (online) olarak teslim edilmeyen tasarımlar/eserler değerlendirmeye alınmayacaklardır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların/eserlerin tamamı www.tihv.org.tr veya www.tihvbelgeselfilm.org ya da www.tihvakademi.org sitelerinden çevrimiçi (online) katılım formu doldurulup onaylanarak gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılacak tasarımların/eserlerin özgün olması, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış ve yayınlanmamış, tamamen ve kısmen alıntılanmamış veya kopya edilmemiş olması gerekmektedir. Yarışma sonucunda, seçici kurulun ödüle layık gördüğü çalışmanın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ya da tamamen ve kısmen alıntılanmış veya kopya edilmiş olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilir ve ödül sahibinin ödülü derhal iade etmesi istenir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya almamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.
 • TİHV, yarışmaya katılan tasarımlar/eserler için gerekli izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya katılan, ödül/derece alan ve sergilenen tüm tasarımların/eserlerin kullanım hakkı TİHV’e ait olacaktır. Bu hususu, katılımcılar katılım formunu doldurup onaylayarak kabul ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. TİHV, bu tasarımları/eserleri insan hakları ihlallerini önlemeye, insan haklarına dair duyarlılığı ve saygıyı yükseltmeye yönelik çalışmaları kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yazılı, görsel ve sanal alanlarda, baskılı işlerde, haber, duyuru ya da kampanya amaçlı olarak bedelsiz ve süresiz olarak kullanabilecektir.
 • Tasarımlar/eserler seçici kurulun değerlendirmesi sonunda yarışmacılara geri iade edilmeyecektir. Yarışmacıların eserleri yarışmayı düzenleyen TİHV’de kalacaktır.
 • TİHV, bu tasarımların/eserlerin kendi amaç ve faaliyetleri dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan ve dereceye giren tasarımları/eserleri TİHV aynen kullanılabilir ya da gerekli gördüğünde tasarımcıdan değişiklik yapmasını ve/veya 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri programı kapsamında tasarım üzerinde ek çalışma yapmasını isteyebilir.
 • Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların/eserlerin değerlendirmesini Covid-19 salgını nedeniyle online olarak yapacaktır. Bu nedenle tasarımlar/eserler, RGB, 50×70 cm (yatay veya dikey) ölçülerinde 150 DPI çözünürlükte ve sadece JPG formatında kabuledilecektir. Ancak TİHV, daha sonra 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri programı kapsamında yapılacak işler çerçevesinde tasarımların/eserlerin RGB, 50×70 cm (yatay veya dikey) ölçülerinde 300 DPI çözünürlükte, JPEG ve PDF formatında bir örneğini de talep edilebilecektir.
 • Yarışmaya katılacak tasarımların/eserlerin üzerinde yer alacak ibareler şöyledir:
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri
 • 10 – 17 Aralık 2021
 • Gösterimler Online ve Ücretsizdir
 • www.tihvbelgeselfilm.org
 • TİHV, İletişim Çalışmaları Topluluğu, Fransız Kültür Merkezi ve Avrupa Birliği logoları (söz konusu logoların çalışmaya uygun hallerine www.tihv.org.tr, www.tihvbelgeselfilm.org ve www.tihvakademi.org adreslerinde bulunan çevrim içi katılım formunun içinde yer verilecektir.)
 • Dereceye giren ve derecelendirme dışında beğeni alan ilk 30 eser yarışma sonunda 10 – 17 Aralık 2021 tarihlerinde www.tihvbelgeselfilm.org adresli web sitesinde sergilenecektir. Eğer Covid-19 salgını koşullarında bir değişiklik olursa aynı tarihlerde İzmir’de sergi salonunda da sergilenecektir.

*Bu Yarışma Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Yarışma Şartnamesi’ne Uygundur.

Seçici Kurul (Jüri)

 • Emre Senan, Grafik Tasarımcı, Sanatçı, Emre Senan Tasarım Vakfı Kurucusu, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyesi
 • Melike Taşçıoğlu, Prof., Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Genel Sekreteri
 • Selin Gömüç, Selin Gömüç Tasarım Ofisi Kurucusu, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyesi, Video Sanatçısı
 • Nilgün Toker, Prof. Dr., TİHV Yönetim Kurulu Üyesi
 • Coşkun Üsterci, TİHV Genel Sekreteri

Yarışma İletişim ve Başvuru Adresi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği

2,600BeğenenlerBeğen
popüler kategoriler
son yorumlar
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz