Servet-i Fünun Topluluğu Dışı Türk Edebiyatı (Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu)

Vertov’un Sinema Kuramının Krishnamurti’nin Özgürlük Üzerine Düşünceleri Açısından İncelenmesi (Arş. Gör. Ahsen Deniz Morva)

Makber ve Hacle Arasındaki Aşık: Abdülhak Hamid Tarhan (Bayram Sarı)

Kuruluşundan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi (Prof. Dr. Tunca Kortantamer)

Kaşgarlı Mahmut ve Divanu Lugati’t Türk (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

Edebiyat 27 Ocak 2019
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.