Sinemanın Ekonomi Politiği İçin Sinopsis (Hüseyin Kuzu)

Nijinsky Koreografileri: Dans Sahnesinde Müphem Cinsiyet Rolleri (Berna Kurt)

Osmanlı’dan Cumhuriyete Uzanan Kuşağın Şair Diplomatı Yahya Kemal ve Eserlerinde İspanya (Dr. Mehmet Necati Kutlu)

Dönemleri ve Bestecileriyle Klasik Müziğin Gelişim Süreci (Arş. Gör. Evren Yıldız)