Fotograf
Bir Toplumun Belgeselcisi August Sander (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

Bir Toplumun Belgeselcisi August Sander (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

    Bazı fotoğrafçılar bilim adamı, bazılarıysa ahlakçı olarak işe koyulurlar. Bilim...

PAYLAŞ TWEET
9 Nisan 2018
221
Fotoğrafın Toplumsal Kullanımı (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

Fotoğrafın Toplumsal Kullanımı (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

    Fotoğraf; günlük etkinliklerimizle birleşmiş ve aynı zamanda da hayatın evrelerini...

PAYLAŞ TWEET
9 Nisan 2018
228
Geçmişten Günümüze Fotoğraf Makinaları (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

Geçmişten Günümüze Fotoğraf Makinaları (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

    Fotoğraf makinası, daire biçiminde ters bir görüntünün oluştuğu bir karanlık...

PAYLAŞ TWEET
9 Nisan 2018
231
Belgesel Fotoğraf ve Hümanizm (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

Belgesel Fotoğraf ve Hümanizm (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

    Belgesel fotoğrafı çağının sorunlarına tanıklık ederek geçmişi bugüne, bugünü geleceğe...

PAYLAŞ TWEET
9 Nisan 2018
288
Muhalif Bir Söylem Aracı Olarak Belgesel Fotoğraf (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

Muhalif Bir Söylem Aracı Olarak Belgesel Fotoğraf (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

      Sanat, yapıların bir bütünü olarak, bireye dair bir yaşamsallıktır....

PAYLAŞ TWEET
5 Nisan 2018
284
Tartışmalı Bir Temsil Alanı; Türkiye’de Sanat Yarışmaları (Dr. Ali Asker Bal)

Tartışmalı Bir Temsil Alanı; Türkiye’de Sanat Yarışmaları (Dr. Ali Asker Bal)

1Sanat yarışmaları, sanat dünyası için genç yeteneklerin ortaya çıkmasında ve yeni yapıtların...

PAYLAŞ TWEET
29 Mayıs 2017
600
Dünden Bugüne Görsel Sanatlar Eğitimimizin Genel Bir Görünümü (Ali Osman Alakuş)

Dünden Bugüne Görsel Sanatlar Eğitimimizin Genel Bir Görünümü (Ali Osman Alakuş)

  Cumhuriyetimiz, geçmişindeki altı asırlık bir devletin maddî ve manevî deneyimlerinden yararlanarak çok...

PAYLAŞ TWEET
20 Mayıs 2017
697
‘Asri Zamanlar’ ve Anadolu’da Çağdaş Sanat (Şule Ateş)

‘Asri Zamanlar’ ve Anadolu’da Çağdaş Sanat (Şule Ateş)

Çağdaş Sanat, son 20 yılda İstanbul’da ciddi bir gelişme gösterdi. Güncel Sanat...

PAYLAŞ TWEET
1 Temmuz 2016
748