Şumnuda Türk Hattatları ve Eserleri (Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver)

Müjgan Özkaya Yılmaz

Kadının ve Kaderin ‘Tırpan’ı (Dr. Salim Durukoğlu)

Andrey Bolkonski ve Piyer Bezuhov’un Hayatın Anlamını Arayışının Tolstoy’un Doğa Anlayışı Bağlamında Değerlendirilmesi (Okt. Nejla Yıldırım)