Sakine Çil

Modern Şiirde Sözcük Kullanımı (Celal Soycan)

Akın Yıldırım

İslam ve Ebru Sanatında Soyutlama Düşüncesi Kapsamındaki Çalışmaların Modern Resim Sanatıyla Plastik Bağlamda İlintisi (Yrd. Doç. Dr. Şemseddin Ziya Dağlı)