Haldun Taner ve Bir Dönemin Eczacılığına Işık Tutan Tiyatro Eseri Fazilet Eczanesi (Dr. Halil Tekiner)

Anadolu’da Farsça Şiir Söyleyen Türk Şairleri XI-XVI. Yüzyıllar (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kartal)

‘Üç İstanbul’dan Üç Devre Bakmak (Öğr. Gör. Kudret Savaş)

Yüksel Arslan