Namık Denizhan

Cesera Pavese, Italo Svevo ve Tezer Özlü’de İntihar Kavramı (Arş. Gör. Bülent Ayyıldız)

Arayış İçindeki Karacaoğlan’ın Dini Beklentisi (Prof. Dr. Kerim Yavuz)

Yaşar Kemal’in İnce Memed-ı Romanının Mekan-İnsan İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi (Alev Uysal)