Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Yaratılış ve Türeyiş Sembolizmi (Dr. Gülsine Uzun)

Cengiz Aytmatov’un İsmi Üzerine (Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum)

Modern Zamanlar (Gülay Kurt)

Orhan’da Saklı Ferit Beyaz Kale’de (Prof. Dr. Songül Taş)

Ütücü Kadın Tablosu (Nurullah Berk)

ANSİKLOPEDİ, Resim 23 Nisan 2017
2.317

Resimde konturlar değişmeyen bir unsur olarak yer almış. Bu resimde, biçimler öteki resimlerde olduğu gibi çok parçalı değildir. Parçalanmalar formu bozmayacak şekilde yer yer kontur kullanmadan renkler ve tonlarla yapılmıştır. Önceki resimlerinde merkezi olan konpozisyon burada değişmiş, figür bu sefer resmin ortasında değil sol tarafta yer almıştır. Geleneksel biçimlerin üzerine bu resimde daha önemle durulmuş. Konu olarak yine gündelik hayatlardaki insan motifleri işlenmiştir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.