Salı, Ağustos 3, 2021

Uğur Alpagut (Hayatı)

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT 22.02.1962 tarihinde Ankara’da doğdu.

Müzik eğitimine 1980 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde başladı. Bu kurumda ilk olarak Prof. Cemalettin Göbelez’in daha sonra Prof. Saim Akçıl’ın keman öğrencisi oldu. 3. Sınıfta yatay geçişle geldiği Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde Lisans öğrenimi ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında keman çalışmalarını Prof. Dr. Ali Uçan’ın öğrencisi olarak sürdürdü.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Prof. Dr. Ali Uçan’ın danışmanlığında “Keman Eserlerinde Metrik, Ritmik, Armonik ve Dinamik Yapılanmalar ile Bu Yapılanmaların Yayın Kullanımına Yansımalarının Keman Eğitimi Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışmasıyla, 1989’da Yüksek Lisans derecesini aldı.

1991 yılında “Sanatta Yeterlik” derecesini alan Alpagut, aynı kurumdan 2001 yılında, Prof. Dr. Ali Uçan yönetiminde “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Türk Halk Ezgilerinin Kemana Uyarlanmasının Keman Eğitimi Yoluyla Müzik Öğretmenliği Eğitimine Yansıyabilirliği” başlıklı çalışmasıyla “Doktora” derecesini aldı.

1988-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde “Müzik Tarihi ve Teorisi” Öğretim Görevliliği ve Müzik Hazırlık Okulu Müdür Yardımcılığı görevlerini birlikte yürüttü.

Bilkent Üniversitesi’ndeki çeşitli bölümlerden öğrencilerinin hazırladığı müzik ödevlerinden oluşan “Kim Kapattı Şu Müziği?” isimli kitabı geniş çevrelerce ilgiyle karşılandı.

Alpagut’un 2010 yılında Bilim ve Ütopya Kitaplığı’nda “Müzik Sorunlarına Bakışta Atatürk’ün İzleri” isimli kitabı yayımlandı.

1994’de göreve başladığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda başta keman eğitimi olmak üzere çeşitli lisansüstü derslere girdi. Kuruluşundan itibaren etkin akademik görevlerde bulunarak, bu kurumda “Doktora” programının kuruluşundan sorumlu olan Alpagut, 2011’de aynı kurumda Profesörlük derecesine yükseltildi.

Bağlama sanatçısı Kemal Bilsel Sarısözen ile birlikte 2003’de kurduğu “Anadolu Güneşi Müzik Topluluğu” ile yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir. Bağlamanın eksenliğinde Halk ezgilerinin otantik özelliklerini rahatsız etmeden, batı çalgılarıyla modernize edilmesini içeren bir anlayışla durmaksızın konserlerini sürdüren “Anadolu Güneşi”, şimdiye değin yurt dışında; Pakistan(2 kez), Malezya, Macaristan, Ürdün, Suriye, Makedonya, Avustralya, A.B.D, Fransa, Almanya, Çin ve Kanada’da konserler gerçekleştirmiştir. Alpagut, 2006 Malezya, 2008 İtalya, 2010 Çin, 2012 Yunanistan ISME “International Society for Music Education” Dünya konferanslarına “Anadolu Güneşi” ile keman yorumcusu/grup lideri olarak veya bildiri sunarak katılmıştır.

Alpagut, 2012’den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi ve “Uluslararası İlişkiler Sekreteri” olarak çalıştığı MÜZED “Müzik Eğitimcileri Derneği”nin 2018 ISME Dünya Konferansının 5 ülke arasından İstanbul’a alınması yönündeki dernekçe sürdürülen çalışmalara öncülük yaptı. Bu bağlamda, Müzed’in ilk uluslararası etkinliği olan ve 17-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi” Müzed Bölge Konferansı’nda “Eş Başkan” görevinde bulundu.

2014 Brezilya Porto Alegre 31. Dünya Konferansında, 2018’de 33. ISME Dünya konferansının İstanbul’da MÜZED tarafından organize edilmesi kararının alınmasında Türk Delegasyon Başkanı olarak ülkemizi temsil etti.

2016 Isme Glasgow Dünya Konferansında 2 yıllığına ISMEBoard’a (Yönetim Kuruluna) seçildi.

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Prof. Alpagut’un, Kemanın yapısal özellikleri, tarihsel özellikleri, keman eğitimi, kemanın temel teknikleri gibi akademik çalışma alanları başta olmak üzere; diğer disiplinlerle toplumsal gelişmeleri birlikte irdeleyen, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil indekslerde taranmış çeşitli makale ve bildirileri bulunmaktadır.

HABERLER
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz