Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah Adlı Romanında Libido ve Destrudo (Yrd. Doç. Dr. Mahfuz Zariç)

Günümüz Müzik Eğitimcisi Nasıl Olmalıdır? (Yrd. Doç. Dr. Efe Akbulut)

17. Yüzyıl Divan Şairi Zari, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şiirleri (Dr. Yunus Kaplan)

Dede Korkut Hikayelerinde Dil-Üslup Bağlantısı (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)