Aşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme 1960-1980 (Yrd. Doç. Dr. Salahattin Beki)

Dilbilimci Olarak Evliya Çelebi (Tibor Halasi Kun, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik)

Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında İstanbul’un Kültür, Sanat, Basın, Edebiyat Dünyası (Dr. Berna Akyüz Sizgen)

Demirdağ’ın Gölgesinde, Nazım Hikmet’in ‘Ferhad ile Şirin’ Oyununda Toplumsal Cinsiyet (Dr. Fakiye Özsoysal)