Gülşen-i Ebrar ve Ma’den-i Esrar Adlı Eserin Şairi Müniri Üzerine (Dr. Meheddin İspir)

Ahmet Haşim, Din Duygusu ve Huzursuz Hayaller (Doç. Dr. Ali Budak)

Michael Chekhov’un Oyunculuk Tekniği Üzerine (Mehmet Özgür Bahçeci)

Empedokles’in Ölümü (Prof. Dr. Melahat Özgü