Anti-Emperyalist Bir Oyun: ‘Jokond ile Si-Ya-U’ (Ege Küçükkiper)

Tarık Buğra’nın ‘Küçük Ağa’ ve Samim Kocagöz’ün ‘Kalpaklılar’ Adlı Romanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Dr. Şerefnur Atik)

Cumhuriyetten Günümüze Türkü Söylemede Kullanılan Yöntemler (Prof. Dr. Can Etili)

Tiyatromuzun Modern Tiyatroyla Kesişmesi Yolunda Gelenekselin Önemi ve Baltacıoğlu’ndan Bir Deneme (Nurhan Tekerek)

Türk Tiyatrosunda Eğitimin Öncüsü: Fatma Saadet İkesus (Arş. Gör. Elif Sanem Güleç)

Tiyatro 3 Ağustos 2018
30
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.