Geda Musli ve Bir Şiiri (Dr. Ömer Zülfe)

Peyami Safa’nın Yalnızız Romanında Kadın ve Aileye Batılılaşma Ekseninden Bakış (Sümeyye Dinler Köksal)

Türk Edebiyatında Gül ve Bülbül (Yrd. Doç. Dr. Gencay Zavotçu)

Necip Fazıl’ın Mehmet Akif Eleştirisi (Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Küçükcoşkun)