Dostoyevski ve Karamazovluk Üzerine (Maksim Gorki)

‘Muhafazakar Sanat’ Tartışmaları ve Sanat (Utku Kızılok)

Nur Baba Romanında Yozlaşan Bektaşi Tekkesi (Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş)

Sezai Karakoç’un Şiirinde İmgeler (Öğr. Gör. Hayrettin Orhanoğlu)