Azerbaycan Tapestry Sanatının Gelişme Süreci (Doç. Dr. Valide Paşayeva, Dr. Ümmübanu Hamidova)

Dede Korkut Hikayelerinden Hareketle Türk Kültüründe Erkek Evlat Olarak Oğul Kavramı (Arş. Gör. Kürşad Koca, Dr. Serdar Uğurlu)

Çadırlardan Saraylara Türk Tiyatrosunun Sahneleri (Arş. Gör. Nazlı Miraç Ümit)

Aşıklık Geleneğinin Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço Olgusu (Doç. Dr. Dilaver Düzgün)