Attila İlhan ve Bizim Kuşak (Roni Margulies)

2. Meşrutiyet Döneminde Tenkit (Hikmet Altunçizme)

Eski Türklerde Dil ve Edebiyat (Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder)

Sinemada Feminist Teori (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arslantepe)