Karşı Sinema Perspektifinden Godard Sineması ve ‘Serseri Aşıklar’ Film Örneği (Öğr. Gör. İlkay Uğur, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz)

Seher Becel

Edebiyat Tarihi Açısından Mehmet Fuat Köprülü (Yrd. Doç. Dr. Hacer Gülşen)

Ali Hadi Bara