İslam, Din Adamları ve Tiyatro (Metin And)

Şiir Üzerine (Melih Cevdet Anday)

Devlet Sinemayı Nasıl Destekler (Fadıl Kara)

Şeyh Vefa ve ‘Yedi Yılduzun Ahkamı’ Adlı Risalesi (Dr. Faysal Okan Atasoy)