İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed (Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver)

Altay – Türk Destancılık Geleneği ve Maaday – Kara Destanı (Dr. Salahaddin Bekki)

Moliere ve Türk Komedyası (Prof. Dr. Sevda Şener)

Ahmet Arif Üzerine (Cemal Süreya)