Eski Türklerde Sanat (Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan)

Beethoven’ın Dehasının Sırları Bu Filmde (Evren Gül)

Muhalif Bir Söylem Aracı Olarak Belgesel Fotoğraf (Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir)

Tufan Arkayın