Post-Yugoslav Sinemada 1990 Sonrası Değişen Doğu-Batı Teması ve Yugo-Nostalji (Arş. Gör. Ahmet Ender Uysal)

Halit Ziya Uşaklıgil’in Ş. Kutlu Tarafından Sadeleştirilmiş Mai ve Siyah’ı Üzerine Bazı Tespitler (Doç. Dr. Enfel Doğan, Eldina Memic)

Sinemada Renk Ögesinin Kullanımı: Renk ve Anlatım İlişkisi (Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık)

Edip Cansever’in Şiirlerinde Mitoloji (Doç. Dr. Mustafa Karabulut)