Eski Türkler’de Kültür ve Sanat (Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli)

Dramatik Etkinlikleri Sınıflandırmak (Dr. Bülent Sezgin)

Mehmet Güleryüz

Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı Üzerine (Okt. Zeki Gürel)