Parodi Kadınlar (Dr. Nesrin Kasap)

Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Dil ve Üslup (Prof. Dr. Tuncer Gülensoy)

Varlık ve Yokluk Arasında: Felsefe ve Edebiyatın Osmanlıcasına Çağdaş Felsefeden Haşiyeler (Mehmet Ulukütük)

Sinema ve Toplumsal Cinsiyet: Anayurt Oteli’nde Erkeklik ve Babalık (Özgür Cangüleç)