Fransız Sinemasında Yeni Dalga (Dr. Battal Odabaş)

Sanat ve Sanatçı Üzerine (Enver Gökçe)

Oğuz Kağan Destanı Üzerine Yeni Düşünceler (Prof. Dr. Fuzuli Bayat)

Mehmet Sadık Aslankara