Yapısalcı Yöntem ve Bir Film Çözümlemesi (Doç. Dr. Mustafa Fadıl Sözen)

Çalar Saat (Aysel Güney)

Türkiye Sanat Tarihinde Dönemler (Dr. Ceren Özpınar)

Hollywood Sinemasında Felaket Konulu Filmler ve Değişen Egemen Yapıların Maymunlar Cehennemi Filmleri Bağlamında Analizi (Arş. Gör. Barış Tolga Ekinci)