Bir Türkiye Masalı: Orhan Gencebay Fenomeni (Dr. Ozan Örmeci)

Eski ve Ortaçağ’da Türk Sözlü Edebiyatı (Doç. Dr. Miras Hamzaoğlu İdelbayev)

Divan Şiiri’ne Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinden Bakmak (Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel)

Karanlığı Delen Söz müdür? (Fergun Özelli)