Realist Romandan Postmodern Romana: Roman Kahramanının Zaman ve Mekandaki Konumu (Yrd. Doç. Dr. Devrim Özkan)

20. Yüzyıl Başlarında Türk Şiiri (Prof. Dr. Şerif Aktaş)

Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü (Yrd. Doç. Dr. Bayram Baş)

Sosyalizme Olan Karamsar Bakış Açısının Bilim Kurgu Edebiyatındaki Yansımaları (Bahar Karakaş)