Dünya Tiyatro Tarihi İçinde ‘Hizmetçi Kız’ Tipinin Gelişimi (Arş. Gör. Pınar Çiğdem)

İhtiyar Balıkçı ve Deniz (Ege KüçükKiper)

Toplumun İçinde Etkili Müzik Üretmek (Doç. Dr. Uğur Alpagut)

Türkülerin Anlam Dünyası – Türkü Metinlerinde Sürrealist Yaklaşımlar ve Benzetmeler (Necdet Kurt)