Evliya Çelebi ve Seyahatname ile İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi (Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kılıç)

Cenaze (Nihat Genç)

Gogol’un Palto’sundan Çıkan Bir Eser: Odalarda (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baştürk)

Edebi Şerh Geleneğimiz İçerisinde ‘Tasavvufi Şiir Şerhleri’ (Yrd. Doç. Dr. Ömür Ceylan)