Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler: Keşanlı Ali Destanı Örneği (Doç. Dr. Hatice Tören)

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Kişiliği, Sanatı ve Eserleri Üzerine (Yrd. Doç. Dr. Mahfuz Zariç)

Ahmet Kutsi Tecer’in Şiirlerinde İmajlar (Prof. Dr. Himmet Uç)

Halide Edip Adıvar’ın Romanlarında Eril Tahakkümün Sınırında Gezinen Kadınlar (Doç. Dr. Beyhan Kanter)