Yeniler
Yemen Türküsü ve Elazığ (Şemsettin Taşbilek)

Yemen Türküsü ve Elazığ (Şemsettin Taşbilek)

Elazığ-Harput’un Ünlü Türküsü, Muş’tan 8 Yıl Evvel Elazığ’ da Derlenerek Resmi Kayıtlara...

PAYLAŞ TWEET
4 Eylül 2016
1.486
Türkü İcrasında Yeni Bir Bağlam: Video Klipler (Hilal Aydın)

Türkü İcrasında Yeni Bir Bağlam: Video Klipler (Hilal Aydın)

Halk şiiri bünyesinde, onun bir türü olarak değerlendirilen ve sözlü kültürde önemli...

PAYLAŞ TWEET
4 Eylül 2016
596
Sanatın Şekillenmesi, Kutupların Oluşumu ve Müzikte Yeni Yönelimler (Prof. Dr. Uğur Alpagut)

Sanatın Şekillenmesi, Kutupların Oluşumu ve Müzikte Yeni Yönelimler (Prof. Dr. Uğur Alpagut)

Müzik kültüründe her geçen gün kendini daha çok hissettiren gelişmelerin belki de...

PAYLAŞ TWEET
1 Eylül 2016
493
Kına Ağıtları (Dr. Ömer Faruk Yaldızkaya)

Kına Ağıtları (Dr. Ömer Faruk Yaldızkaya)

Kültür değerlerimizin en önemli kısımlarından birini teşkil eden ve halk kültürünün pek...

PAYLAŞ TWEET
1 Eylül 2016
5.371
Toplumun İçinde Etkili Müzik Üretmek (Doç. Dr. Uğur Alpagut)

Toplumun İçinde Etkili Müzik Üretmek (Doç. Dr. Uğur Alpagut)

Otantikten klasiğe nitelikli müzik türlerinin toplum içerisinde yaşamasıyla birlikte, sanatsal yaratıcılıkla pekişen...

PAYLAŞ TWEET
1 Eylül 2016
588
Türk Musikisi Eğitiminde Türk Sazları (Nida Tüfekçi)

Türk Musikisi Eğitiminde Türk Sazları (Nida Tüfekçi)

1982 Anayasası, Milli Eğitim Temel Yasası, YÖK Yasasında Milli Kültüre ve Milli...

PAYLAŞ TWEET
1 Eylül 2016
640
Türk Saz Şiirine Genel Bir Bakış (Prof. Dr. Saim Sakaoğlu)

Türk Saz Şiirine Genel Bir Bakış (Prof. Dr. Saim Sakaoğlu)

”Türk Saz Şiiri Tarihi”* ni Orta Asya Türk edebiyatıyla başlatmak bir gelenek...

PAYLAŞ TWEET
1 Eylül 2016
1.131
Kültür Endüstrisi ve Kentli Aşık (Seda Uyanık)

Kültür Endüstrisi ve Kentli Aşık (Seda Uyanık)

Günümüz kültür endüstrisinde halka ulaşmak, halkla iletişim kurmak için geleneğe, eskiye, Anadolu’ya...

PAYLAŞ TWEET
31 Ağustos 2016
790
Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler (Ayak, Makam ve Dizi Kavramları) (Dr. Savaş Ekici)

Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler (Ayak, Makam ve Dizi Kavramları) (Dr. Savaş Ekici)

Türk halk müziğinin en önemli problemlerinden birisi terminolojidir. Bu problemlerin başında ise,...

PAYLAŞ TWEET
31 Ağustos 2016
629
Antepli Aşık Hasan Hüseyin Üzerine Bir Araştırma (Dr. Savaş Ekici)

Antepli Aşık Hasan Hüseyin Üzerine Bir Araştırma (Dr. Savaş Ekici)

Gaziantep ve civarı halk kültürü konusunda çalışan birçok araştırmacıya geniş bir çalışma...

PAYLAŞ TWEET
31 Ağustos 2016
812