Sevim Burak’ın Oyun Metinlerinde Kadınlar (Yrd. Doç. Dr. Özlem Belkıs)

Devlet Eliyle Tiyatro Öğretim ve Eğitimi (Prof. Bedrettin Tuncel)

Türkiye’de Sinema Salonlarının Dijital Dönüşümü (Yrd. Doç. Dr. Hakan Erkılıç)

Haşim’in Sanatı ve ‘Merdiven’ Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi (Arş. Gör. İlyas Yazar)