Tanzimat Fermanı’ndan Bugüne Edebi Sürgün (Dr. Abdullah Acehan)

Üretici Bir Etkinlik Alanı Olarak Sanat Eğitiminin Toplumsal Gerekliliği (Arş. Gör. Engin Aslan)

Tuna Akçay

Klasik Şiirde Romantik Söylem veya Osmanlı Romantizmi (Doç. Dr. Ali Yıldırım)

Orhan Kemal’in Murtaza Romanında Yapı (Öğr. Üyesi Ülkü Eliuz)

Edebiyat 14 Mart 2019
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.