Tiyatro Kuramının Başlangıcından Modern Döneme Tragedyanın Algılanışı (Doç. Dr. Ebru Gökdağ)

Karagöz Elden Gidiyor mu? (Prof. Sabri Esat Siyavuşgil)

Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah Adlı Romanında Libido ve Destrudo (Yrd. Doç. Dr. Mahfuz Zariç)

Yaratıcı Dramanın Kendini Tanıma Düzeyine Etkisi (Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Altınova, Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çiftçi)