Reşat Nuri Güntekin’in Miskinler Tekkesi Romanında Dilencilik Algısı (Arş. Gör. Adem Gürbüz)

Narnia Günlükleri ‘Aslan, Cadı ve Dolap’ Sinema Filminin Mitik Arketipleri ve Anlatısal Çözümleme Yöntemiyle İncelenmesi (Dr. Deniz Ceylan)

Fransız Sinemasında Yeni Dalga (Dr. Battal Odabaş)

Muğla Türküleri (Dr. Doğan Kaya)