Pazar, Kasım 27, 2022

Muzaffer Arkan Ulusal Çocuk Koroları Beste Yarışması (Son Katılım Tarihi: 31 Aralık 2021)

Yarışmanın Amaçları

  • Ülkemizin çoksesli koro müziği dağarcığına yıllar içinde beste ve düzenlemeleriyle önemli katkılar sağlayan besteci ve koro şefi Muzaffer ARKAN’ın anısını da yaşatarak, çocuk koroları alanına güncel eserler kazandırmak.
  • Ülkemiz bestecilerini, ideallerindeki çoksesli çocuk korosu eserleri yaratmaları konusunda özendirmek.
  • İlköğretim çağı çocuklarına müziğin estetiği ile çoksesli müziğin sanatsal kullanımını birleştiren örnekler sunarak çocuklarımızın benimseyebilecekleri yeni, çağdaş ve özgün müzik eserlerini kazandırmak ve bu eserlerin seslendirilmesini sağlamak.
  • Bestecilerimiz ile çoksesli koroları buluşturarak besteci-yorumcu işbirliğini geliştirmek.
  • Bu alandaki eserleri yoluyla bestecilerimizin seslerini ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmalarına önayak olmak.

Yarışma Başvuru Koşulları

1 – Yarışmaya yurtiçinde veya yurtdışında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı besteciler (yaş sınırı olmaksızın) katılabilir.

2 – Besteler en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar, şartnamede belirtilen adrese e-posta yoluyla gönderilecektir. Belirlenen tarihten sonra tarafımıza ulaşacak eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 – Yarışmaya Ankara Çoksesli Müzik Derneği Yönetim Kurulu veya AÇMD tarafından belirlenen Seçici Kurulu Üyeleri katılamazlar.

4 – Besteci yarışmaya birden fazla eserle katılabilir ancak sadece 1 (Bir) eseriyle ödüllendirilebilir.

5 – Eserin hem bestecisi hem de söz yazarı aynı kişi olabileceği gibi besteci ve söz yazarının oluşturduğu bir ekip de olabilir.

6 – Reşit olmayan bestecilerin ödül kazanmaları durumunda ödül, bestecinin yasal vasisine verilecektir.

7 – Yarışmaya katılan her besteci bu şartnamede yer alan tüm katılım koşullarını, eserinde bulunması gereken nitelikleri ve ayrıca eserinin Ankara Çoksesli Müzik Derneği’ne gönderilmesi, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve yarışma sonrası yayımlanma koşullarını bütünüyle kabul etmiş sayılır. Katılımcılar, eserlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, şartnamede belirtilen tüm koşullara uyacaklarını belirten taahhütnamenin imzalı bir kopyasını da göndermek zorundadır.

Eserlerin Nitelikleri

1 – Eserin dili Türkçe olacaktır.

2 – Eserin konusu, ilköğretim çağındaki çocuk dünyasına yönelik seçilecektir.

3 – Eserler, yeni ve özgün olmalıdır. Ayrıca, bilinen başka eserleri anımsatan unsurlar barındırmamasına veya bilinen ve özgün birden fazla eserin birleştirildiği/montajlandığı şeklinde bir çağrışım uyandırmamasına dikkat edilecektir.

4 – Eserler, daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, bir ortamda seslendirilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır. Ayrıca, yayımlanmak üzere bağlayıcı herhangi bir sözleşmeye tâbi olmaması gereklidir.

5 – Eserler en az iki sesli, kolay söylenebilir ve çabuk benimsenebilir nitelikte olmalıdır.

6 – Eserlerin konusu serbest olmakla birlikte, milli birliği bozucu, moral yıkıcı ve belli bir politikayı övücü tarzda olmayacaktır.

7 – Eserlerin süresi 3-5 dakika olmalıdır. Bu süreden kısa veya bu süreyi aşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – Eserlerde, söz-müzik buluşması yönünden anlatımsal ve nota-hece buluşması (prozodi) yönünden müzikal bir uyum bulunmasına dikkat edilecektir.

9 – Eserler, çalgısız (a capella) veya bir çalgı eşlikli olmalıdır.

Eserlerin Teslimi

1 – Besteci, eserinin notasal dökümünü PDF FORMATINDA bilgi@acmd.org.tr adresine gönderecektir.

2 – Besteci eserini gönderirken aşağıdaki bilgileri de e-posta yoluyla iletecektir.

  • Adı – Soyadı
  • Doğum yeri – yılı
  • Kısaca sanatsal özgeçmişi
  • İkâmet adresi, telefon numarası ve e-posta adresi
  • Yarışma şartnamesini aynen kabul ettiğini bildiren imzalı ve tarihli taahhütname

3 – Yarışmaya eser gönderirken, eser sahibinin (besteci ve söz yazarı) kimlik bilgileri taahhütnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır.

4 – Besteciler eserlerini yazdıkları partisyon üzerine kendi kimlik bilgilerini belirten veya çağrıştıran herhangi bir işaret koyamaz. Böyle bir durumun belirlenmesi halinde besteci yarışma dışı kalacaktır.

Eserlerin Değerlendirilmesi

1 – Yarışmaya gönderilen her eser şartnameye uygunluğu açısından kontrol edilir.

2 – Bestelere AÇMD Yönetim Kurulu tarafından birer rumuz verilecektir. Bu rumuzlu besteler, AÇMD Yönetim Kurulu tarafınca oluşturulmuş Yarışma Seçici Kurulu tarafından değerlendirilir.

3 – Seçici kurul üyeleri eserleri; bu şartnamenin hükümlerine uygunluk, özgünlük, ustalık, üslup tutarlığı, müzikal yapı ve teknik düzey açılarından değerlendirir.

4 – Seçici kurul üyeleri yarışmaya katılan her beste ile ilgili görüşlerini AÇMD’nin hazırladığı değerlendirme formunda belirterek bu formu imzalar.

5- Yarışma sonuçları AÇMD Yönetim Kurulu tarafından Yarışma Seçici Kurul kararı sonrası ilan edilir.

6 – Bir ödül, farklı besteler arasında bölüştürülemez.

7 – Seçici kurul ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.

8 – Yarışmaya katılabilecek niteliklere sahip ve yeterli sayıda eser teslim edilmezse, AÇMD başvuru süresini uzatma veya yarışmayı bütünüyle iptal etme yetkisine sahiptir.

9 – Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eser sahipleri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla AÇMD’ye iade etmeyi, bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerin açacağı her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

10 – Ödülü almadığı halde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse bestecisi, AÇMD’nin uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

Eserlerin Yayımlanması

1 – Verilecek ödülün ve telifin paylaşımı eserlerin besteci ve söz yazarı arasındaki özel anlaşmaya bağlıdır. AÇMD bu konuda herhangi bir sorumluluk/aracılık kabul etmez.

2 – Ödül ve telif söz konusu olduğunda yalnızca besteci muhatap alınacaktır.

3 – Ödül kazananların ödüle ilişkin her tür mali yükümlülükleri bizzat kendilerine aittir.

3 – Ödül alan eserlerin telif hakları besteciye aittir. Ancak AÇMD Yönetim Kurulu bu eserleri istediği zaman kendi sanat kuruluş ve faaliyetlerine münhasır olmak üzere telif hakkı ödemeden, süresiz, yayımlayıp, seslendirip çoğaltabilir.

Yarışma İletişim

Adres:         Ankara Çoksesli Müzik Derneği

Hoşdere Cad. Elçi Sk. No: 5/3  Yukarı Ayrancı – ANKARA

Tel              : 0312 – 426 73 07

Web            : www.acmd.org.tr

E – Posta     : bilgi@acmd.org.tr, mumanap@gmail.com

Muzaffer Arkan Ulusal Çocuk Koroları Beste Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 6.500 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Muzaffer Arkan Ulusal Çocuk Koroları Beste Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.acmd.org.tr/

2,600BeğenenlerBeğen
popüler kategoriler
son yorumlar
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz