Küba Sineması (Manfred Scholz)

Antik Yunan Tiyatrosunda Komedyanın Evreleri (Prof. Dr. Ayşegül Yüksel)

Kültürel Devamlılık ve Zevk İnkırazı Bağlamında Tanpınar’da Türk Mimarisi (Dr. Mehmet Samsakçı)

Ah, Gül O! (Fevzi Günenç)

Milli Lisan Anlayışının Ömer Seyfettin’in Hikayelerindeki Yansımaları (Arş. Gör. Bahri Kuş)

Edebiyat 15 Mart 2019
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.