Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı (Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş)

Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah Adlı Romanında Libido ve Destrudo (Yrd. Doç. Dr. Mahfuz Zariç)

Abdulkerim Bozan

Ömer Seyfettin ve Yakup Kadri’nin Yeni Lisan Tartışmaları (Prof. Dr. Hülya Argunşah)