Klasik Türk Şiirinde Eleştirinin Siyasi ve Toplumsal Boyutu (Dr. Zülküf Kılıç)

Kitap Tanıtımı: Karanlığın Yüreği (Arzu Özyön)

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Dil Konusundaki Görüşleri ve Eleştiri Anlayışı (Yrd. Doç. Dr. Mahfuz Zariç)

Emel Koşar

Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Ömer Seyfettin’in Halk Anlatı Kaynaklı Hikayeleri (Doç. Dr. Aziz Kılınç)

Edebiyat 15 Mart 2019
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.