Halk Oyunları İcralarının Otizmli Bireylerin İletişimsel ve Sosyalleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Deneme (Arş. Gör. Neslihan Güzeloğulları Ertural – Arş. Gör. Serkan Ertural)

Ahmet Haşim’in Kaynakları Hakkında Bir Deneme (Prof. Dr. Nihat Mazlum Çetin)

Korkuluk ve Karga

Seçkin Gündüz ile ‘Kadın Mağanda’ (Mustafa Güney)