2. Meşrutiyet Döneminde Yayımlanan Nur Baba Romanı ve Yarattığı Akisler (Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper, Arş. Gör. Yasemin Küçükcoşkun)

Tekinsiz Teatrallik / Sahne-Dışı’nın Temsili: Eurydike Olarak Beckett Oyunları (Dr. Beliz Güçyılmaz)

Türkiye ve Avrupa’da Kadınların Sanat Eğitiminin Karşılaştırmalı Tarihçesi (Yrd. Doç. Dr. Oğuz Dilmaç)

Yeşim Akdeniz Graf