İçinde Lorca Geçen Oyun: Bernarda Alba’nın Evi (Ege Küçükkiper)

Nazım Hikmet Ran

Neşati Divanı’nda Söz Kalıpları (Yrd. Doç. Dr. Ömer Savran)

Halk Türkülerinin Gerçek Sahipleri (Altan Demirel)