Plastik Sanatlarda Toplumsal Cinsiyet (Doç. Dr. Demet Ulusoy)

Bir Düzyazı Ağlatısı Ağıdı Olan ‘Toprak Ana’ Romanını Çözümleme Denemesi (Yrd. Doç. Dr. Salim Durukoğlu, Zeynep Yurttaş)

Adı Gibi Bir Oyun: ‘Yaşamaya Dair’ (Ege Küçükkiper)

Gülten İmamoğlu