Modern Sonrasında Dramatik Metinler (Dr. Süreyya Karacabey Çelik)

Tiyatro Kuramının Başlangıcından Modern Döneme Tragedyanın Algılanışı (Doç. Dr. Ebru Gökdağ)

Perspektif ve Derinlik (Yrd. Doç. Dr. Nafia Özdemir)

Mizahta Rahatlama Kuramına Göre Ömer Seyfettin’in Halk Anlatı Kaynaklı Hikayelerinde Mizah (Doç. Dr. Aziz Kılınç)