Küçük Hanımlar Küçük Beyler İçin Tiyatro (Tülay Yıldız Akgül)

Cuma Ocaklı

Vasıf Öngören’in Tiyatrolarında Kadın (Halil Adıyaman)

Goethe’nin Genç Werther’in Acıları ve Mehmet Rauf’un Eylül Romanlarındaki Umutsuz Aşk İzleği (Arzu Özyön)