Türk Şiirinde Bir Yozgatlı: Gülten Akın (Serhan Atabey)

Freud ve Lacan’ın Yorumlarıyla Shakespeare’de Psikanaliz (Zeynep Şenel Gencer)

Dede Korkut Kitabı’nda Mistik Öğeler (Doç. Dr. Abdullah Azmi Bilgin)

Maksatlı Bir Hikaye Anlatıcısı: Yahya Kemal (Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça)

İdeolojik Bir Aygıt Olarak Sinema: ‘Top Gun’ Film Anlatısında Egemen İdeolojinin Temsili (Dr. Seda Aktaş)

Sinema 13 Mayıs 2019
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.