Kemal Tahir’in Kadın Mahkumları: Karılar Koğuşu (Doç. Dr. Ramazan Gülendam)

Kemal Tahir’in Türk ve Dünya Edebiyatına Bakışı (Dr. Nuran Özlük)

Abidin Dino

Belgesel Tiyatronun İç Yüzü (Öğr. Gör. Elif Baş)