Umudun Cephaneliğinde Bir Şair: Cemal Süreya (Cemal Kanayazan)

Cemal Süreya Şiirinde Dil Sapmaları (Yrd. Doç. Dr. Abdullah Harmancı)

İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed (Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver)

Dilbilimci Olarak Evliya Çelebi (Tibor Halasi Kun, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik)