Türkiye Sineması’nda Kadın Yönetmenlerin Gözünden Aile İçi Şiddet: Benim Sinemalarım, Aşk Ölümden Soğuktur ve Parçalanma (Dr. Gül Yaşartürk)

Ergenekon Destanı (Prof. Dr. Dursun Yıldırım)

12 Eylül, Liberalizm ve Sanat (Oktay Emre)

Kemal Tahir ve Marksizm (Hilmi Yavuz)