Tanzimat Dönemi Oyun Yazarlığında Batılılaşma Olgusu (Doç. Dr. Yavuz Pekman)

Dionysos; Tanrının Maskesi Ya Da Maskenin Tanrısı (Doç. Dr. Zühre İndirkaş)

Göç ve Parçalanmış Aile: Göçün Ardında Kalanların ‘Dönüş’ Filmindeki Yansımaları (Yrd. Doç. Dr. Uğur Çağlak)

Edebi Bir Tür Olarak Tiyatroda Anlatıcı Meselesi (Dr. Can Şen)