Antigone’de Eylem ve Tema (Arş. Gör. Sema Göktaş)

Cumhuriyet Tiyatrosunda Dede Korkut (Doç. Dr. Abdullah Şengül)

Ahmet Öcal

Selçuklular ve Beylikler Devrinde Edebiyat (Prof. Dr. Mustafa Özkan)