Aslı Torcu

Öğreti Oyunu Düşüncesi ve Önlem (Dr. Süreyya Karacabey Çelik)

Türk İnançsal Halk Danslarının Figürlerine Göstergebilimsel Bir Bakış: Alevi Semah Figürlerinin Anlamları (Yrd. Doç. Dr. Banu Mustan Dönmez)

90’lı Yıllarda Sinemamıza Genel Bir Bakış (Rıza Kıraç)