Anlatıdan Tiyatroya Geçiş Sorunsalı (Dr. Esin Gören)

Tiyatronun Kökeni, Ritüel ve Mitoslar (Yrd. Doç. Dr. Erkan Ergin)

Güzellik mi? Zeka mı?: ‘Cyrano De Bergerac’ (Ege Küçükkiper)

Yunus Emre’de Telmih (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı)